Naše koně

 

10/675  Kessy

 • Datum narození: 25.4.1998
 • Matka: Č 985 Karmen po 52 Quoniam II - 106
 • Otec: 439 Mys

10/799  Kerry

 • Datum narození: 22.2.2002
 • Matka: 10/675 Kessy po 439 Mys
 • Otec: 5068 Great Pleasure

9/684  Kristýnka

 • Datum narození: 12.5.2003
 • Matka: 10/720 Karen po 679 Nabuchodonosor
 • Otec: 855 Palisco

9/778  Queen Elizabeth

 • Datum narození: 27.3.2004
 • Matka: Č 1310 Queen Anne po 29 Quoniam II 69
 • Otec: 923 Amarillo

80/189  Lira

 • Datum narození: 25.3.2006
 • Matka: 10/481 Livien po 290 Walzerkönig
 • Otec: 977 Orido

9/81  Kačka

 • Datum narození: 14.5.2007
 • Matka: 9/684 Kristýnka po 855 Palisco
 • Otec: 2740 Baxte de Quettehou

9/146  Lorien

 • Datum narození: 15.5.2008
 • Matka: 10/481 Livien po 290 Walzerkönig
 • Otec: 1072 Lordano

9/420  Kazi

 • Datum narození: 5.3.2010
 • Matka: 80/188 Karmena po 977 Orido
 • Otec: 2997 Aristo Z

9/421  Century

 • Datum narození: 7.7.2010
 • Matka: 10/273 Cindy po 290 Walzerkönig
 • Otec: 1247 Werbespot

10/698  Lukas

 • Datum narození: 9.4.2011
 • Matka: 80/189 Lira po 977 Orido10
 • Otec: 1470 Accelerator
 

Caesar

 • Datum narození: 2.6.2012
 • Matka: 10/273  Cindy po 290 Walzerkönig
 • Otec: 411 Comero
 

10/757 Karthago

 • Datum narození: 7.6.2012
 • Matka: 9/81 Kačka po 2740 Baxte de Quettehou
 • Otec: 1615 Gin Fizz IV 
 

Kelly

 

 • Datum narození: 3. 3. 2015 
 • Matka:  9/420 Kazi po 2997 Aristo Z
 • Otec: