Renovace

Renovace boxů v horní soukromé stáji byla dokončena! V květnu budeme pokračovat v dolní soukromé stáji.