Podkova bezpečí

 

„Hipoterapie…..každý krok je vítězství“

Hlavní činností spolku je hipoterapie a práce s handicapovanými klienty, kteří jsou upoutáni na invalidní vozík.

K našim dalším činnostem patří pořádání volnočasových aktivit dětí se zaměřením na jezdecký sport.

Letní příměstské tábory, děti 5-15 let  2.990,- Kč
Jezdecká přípravka/zájmový kroužek, děti  6-15 let  1.290,- Kč
Pobytový víkend s koňmi, děti 5-15 let 1.570,- Kč
Jízdy na koních pro MŠ a I. stupeň ZŠ (cena individuální)
Individuální výuka jízdy na koni  (cena individuální)
Návštěva s koňmi u klienta (cena individuální)

Veškeré finanční zisky získané z těchto aktivit investujeme do hipoterapie a na podporu našich projektů v oblasti práce s handicapovanými klienty.

Pokud se rozhodnete využít našich dalších služeb v oblasti jezdeckého sportu, pomáháte nám pomáhat.

HIPOREHABILITACE

1/ Terapie neboli proces AAT podle Delta society Found, USA jsou všechny aktivity indikované lékařem, které provádí vyškolený a vycvičený fyzioterapeut, psycholog,ergoterapeut, pedagog.

2/ Aktivity neboli proces AAA podle Delta society Found, USA jsou sportovní rekreační aktivity se zvířaty bez indikace lékařem, určené pro klienty, kteří potřebují posílit hluboké stabilizační svaly, zlepšit koordinaci pohybů, jemnou a hrubou motoriku, celkovou fyzickou i psychickou kondici.

Obecná definice hipoterapie

1/Hipoterapie/AAT je interaktivní, komplexní facilitačně inhibiční metoda, využívající vzájemného působení dvou různých biologických druhů, člověka a koně, v léčebném rehabilitačním procesu, především v oblasti fyzioterapie, ergoterapie,psychoterapie,logopedie a sociální rehabilitace.

Hipoterapie je nejčastěji využívaná metoda animoterapie ve fyzioterapii, při které se mechanicky přenáší energie koňského hřbetu bez sedla na sedícího nebo ležícího člověka, a to při chůzi koně. Při hipoterapii je přítomen fyzioterapeut, aistent fyzioterapeuta a vodič koně.

V hipoterapii je využívána jízda na koni v kroku:

  • s lonžovacím obřišníkem a madly bez sedla na speciální dečce
  • pouze na speciální terapeutické dečce s využitím speciálních terapeutických pomůcek

2/Aktivity s využitím koní/AAA v této oblasti hiporehabilitace se jedná o proces výchovně-vzdělávací

Tyto aktivity jsou vhodné pro širokou oblast klientů s pohybovými i psychickými potížemi, bez omezení věku. Klienti, především děti jsou dle handicapu rozděleni do čtyř skupin, kde u těžších handicapů je přítomen fyzioterapeut. AAA jsou vhodné pro děti již od 3 let, dospělé a seniory.

Pozitivem aktivního sportování je motivace pro sociálně rehabilitační procesy, které může klient považovat za výzvu. Aktivity AAA je možno využít kolektivně ve skupinách, nebo individuálně.

Kontaktní osoba - předsedkyně sdružení: